W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach.

Data publikacji strony internetowej: 2024-05-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-02.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2020-10-02.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Dominika Mazur. Kontakt: pinb@powiatoobornicki.pl, tel. 61 29 73 137. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach odpowiada Dominika Mazur, pinb@powiatoobornicki.pl, tel.61 29 73 137.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

DOJAZD DO URZĘDU

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a  na parterze pokój 021 ( Droga Krajowa nr 11 na odcinku pomiędzy Poznaniem a Piłą). Możliwy jest dojazd komunikacją miejską, autobusem i pociągiem.

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego, w ciągu ul. 11 Listopada 2a, znajdują się parkingi z wydzielonymi i oznakowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Dogodny dojazd zapewniają również bliskość PKP oraz PKS.
Wejście główne znajduje się od strony ul. 11 Listopada . Do holu parteru można wejść bezpośrednio z chodnika publicznego. Ani w wejściu, ani w holu nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie.
Po prawej stronie drzwi wejściowych jest umieszczona czytelna tablica informacyjna budynku, która stanowi informację adresową tablica z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablica z nazwą Urzędu.
Drzwi wejściowe (zewnętrzne) są kontrastowo oznakowane, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi  są sterowane automatycznie, po ich prawej stronie zainstalowano dzwonek, którym można przywołać osobę do pomocy w otwarciu drzwi.
Obok holu głównego znajduje się Kancelaria Starostwa Powiatowego wyposażona w okno podawcze. Z holu dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb takich osób.
Siedziba PINB znajduje się na końcu korytarza za Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego pokój nr 021. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do siedziby PINB bezpośrednio przez wejście ,, C" po uprzednim kontakcie telefonicznym

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wniosek można osobiście złożyć w Urzędzie. Można też wysłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną: pinb@powiatobornicki.pl. Można również wysłać sms, mms 
W zgłoszeniu prosimy określić temat sprawy oraz wskazać, jak możemy się skontaktować w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.