Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Przyjmowanie i załatwianie spraw

       Sprawy są przyjmowane na piśmie: za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną, faxem lub składane bezpośrednio w Inspektoracie.        W przypadku skarg i wniosków istnieje [...]

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przyjmuje i załatwia skargi oraz wnioski interesantów codziennie:  od wtorku do piątku w godz  od 7.00 do 15.00,  poniedziałki w godz. od 8.00 do 17.00 Szczegółowe [...]

metryczka