Status prawny jednostki

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku, w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami). 

Wchodzi w skład powiatowych inspekcji, straży i służb, działających pod zwierzchnictwem Starosty Obornickiego na terenie Powiatu Obornickiego.

Inspektorat jest urzędem administracji rządowej, a osoby zatrudnione w Inspektoracie na stanowiskach urzędniczych (z wyjątkiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

Kierownikiem urzędu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, będący organem administracji publicznej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, wykonujący obowiązki dyrektora generalnego, zawarte w ustawie o służbie cywilnej.

function wylacz(value) { document.getElementById('metryczkatop').style.visibility = "hidden"; document.getElementById('metryczkanav1').style.visibility = "visible"; } function wlacz(value) { document.getElementById('metryczkatop').style.visibility = "visible"; document.getElementById('metryczkanav1').style.visibility = "hidden"; }

metryczka


Wytworzył: dominika mucha (15 października 2008)
Opublikował: Dominika Mucha (15 października 2008, 14:28:09)

Ostatnia zmiana: Dominika Mazur (18 lutego 2021, 14:35:22)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19954